Nyhet

får lärare dejta elever Vårdbyggnader i Falun – först med Miljöbyggnad Guld

råd om dejting Byggnaderna som har fått Miljöbyggnad guld är en ny vårdbyggnad vid Falu lasarett och en ny ambulansstation som ligger i anslutning till lasarettet. Vårdbyggnaden inrymmer Dahlska huset med kirurgi, kvinno-, barn- och akutklinik. Byggnaden omfattar 22 000 kvadratmeter och rymmer 140 vårdplatser. Ambulansstationen omfattar 2000 kvadratmeter. Dahlska huset stod klart 2013, medan ambulansstationen var färdigställd hösten 2015.

nätdejting danmark – Inför upphandlingen var en av parametrarna att detta skulle vara ett utvecklingsprojekt. Vi ville också uppnå höga miljömål. Vi såg att miljö­­certifieringssystemet för Miljöbyggnad passade oss. Våra interna energimål är högre än för Miljöbyggnad guld, vilket var en bidragande orsak till att vi satsade på att nå den högsta miljöklassen i systemet, berättar Martin Ullgren.

Liten merkostnad

höra av sig efter första dejten När nu byggnaderna är klara anser Martin Ullgren att arbetet enligt certifieringen inom Miljö­byggnad har varit väldigt bra.

roliga frågor dejt – Det har lett till att alla frågor måste upp på bordet på ett annat sätt än vid byggen utan certifiering. Det ökar medvetandegraden och kvalitetssäkrar processen från projekterings­skeden, under byggprocessen och till förvaltning, så det har fallit väl ut.

vem ska höra av sig efter första dejten – Många tror att det är dyrt att miljöcertifiera byggnader. Vi har investerat 600 miljoner kronor, varav certifieringen har kostat 1–2 miljoner kronor, vilket är lite i förhållande till storleken på bygget. Samtidigt ska man vara medveten om att 1–2 miljoner kronor är mycket pengar när landsting har ansträngd ekonomi, men jag är övertygad om att processen med certifiering har lett till att vi fått bättre byggnader och att merkostnaden kommer att återbetala sig många gånger om, säger Martin Ullgren.

bra första dejten frågor – Ytterligare en fördel är att vi kan implementera arbetssättet och metodiken i andra projekt. Redan nu använder vi metodiken i tre pågående om­byggnads­projekt, berättar Martin Ullgren vidare.

Direkt dagsljus

dejtingsajt för singelföräldrar Att miljöcertifiera vårdbyggnader enligt Miljöbyggnad är dock inte alldeles enkelt, då dessa byggnader ofta är stora och kompakta. De är i första hand gjorda för att skapa korta avstånd som underlättar effektivt arbete med patienten i centrum, med konsekvensen att en del rum inte får direkt dagsljus. Samtidigt har Miljöbyggnad höga krav på ljusinsläpp.

dejtingsida för singelföräldrar – I certifieringssystemet måste man bland annat uppnå en hög dagsljusfaktor, vilken kan vara svårt att uppfylla för en vårdbyggnad där vissa rum saknar direkt dagsljus. Lösningen hittade vi genom att arbeta mycket med planlösningen. Vi har noga valt materialen som är dokumenterade med antal och placering, men även granskade med hänsyn till de hälso- och miljökrav som finns för att byggnaden skulle bli certifierad. Att bygg­naden uppnått guld visar att vi arbetat på rätt sätt, säger Ann-Birgitt Andersson, ansvarig arkitekt på Sweco.

bra frågor vid första dejten Planlösningen och rumsfördelningen har varit viktiga för dagsljusfaktorn, men också valet av fönster och glastyper.

Höga energikrav

kanal5 dejtbara Miljöbyggnad ställer också höga energikrav. I Dahlska huset märks detta genom ett tätt klimatskal, nästan uteslutande LED-belysning, fjärrvärme samt en effektiv ventilations­anläggning med en ny typ av värmeväxlare.

när höra av sig efter första dejten – Våra interna energimål är högre än för att få Miljöbyggnad Guld, så extrakostnaden för oss kring energiinvesteringarna var 0 kronor, men har man betydligt lägre krav så kan de höga energi­kraven innebära höga extra kostnader, vilket man ska vara medveten om, avslutar Martin Ullgren.

Martin Ullgrens råd till kollegor i branschen

date med äldre kvinnor ”Ni ska självklart arbeta med miljöcertifierings­system vid nya byggen. Det gör att ni drivs framåt i processen och får upp alla frågor på bordet samt får alla involverade på ett mycket bra sätt. Jag har arbetat med byggprojekt under nära 20 år och sett mängder av olika checklistor, som tyvärr oftast inte haft så stor praktisk betydelse. Med ett miljöcertifieringssystem har branschen tagit ett jättekliv. Det blir verkstad av de teoretiska modellerna. Pengarna för certifieringen är väl värda, för det leder i slutändan till en bättre byggnad.  De goda erfarenheterna använder du dessutom i kommande byggprojekt. Vi valde Miljöbyggnad, men det finns flera miljö­certifieringssystem och man får välja det som passar ens verksamhet bäst.”

när ska man höra av sig efter dejt Mer information om certifieringssystemen finns på dejtingsidor england

Om Miljöbyggnad

inte höra av sig efter dejt Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Offentliga fastigheter

date äldre kvinnor Organisationen Offentliga fastigheter består av organisationer som förvaltar Sveriges offentliga fastigheter. Tillsammans förvaltar vi över 90 miljoner kvadratmeter – skolor, myndighets­byggnader, militära installationer, sjukhus och fängelser. I vårt nätverk finns det en enorm bredd, inte bara av olika slags fastigheter utan också i form av olika slags erfarenheter. För att ta tillvara och utveckla vår breda kompetens har vi gått samman i Offentliga fastigheter.

nya dejt appen Vi bedriver gränsöverskridande utvecklings­projekt som effektiviserar och förbättrar förvalt­ningen av våra gemensamma fastigheter. Projekten ska vara angelägna och väcka nya tankar. De ska visa på goda exempel och erbjuda praktiska verktyg som i slutändan höjer kvaliteten på offentliga fastigheter och för våra hyresgäster. Projekt som inte bara gynnar oss själva utan också kan hjälpa och vägleda många fler.

Spetsprojekt

bra frågor första dejten Detta är ett av projekten i vår serie om fastighets-relaterade spetsprojekt i offentliga organisationer. Texten är författad av Ann-Sofie Borglund, Mitt Ordval.

Frågor

dejta utan registrering Frågor besvaras av Felix Krause, tfn 08‑452 70 42 eller via e‑post dejting för golfare